Zwischenauswertung Meisterschaften RV Spessart Stand: 01. September 2013

FG-Flüge u. 1. Konkurse Jungreise FG-Jungtauben-Meisterschaft FG-Beste Jungtauben
RV-Flüge u. 1. Konkurse Jungreise RV-Jungtauben-Meisterschaft RV-Beste Jungtauben
RV-General-Meisterschaft

FG-Flüge u. 1. Konkurse Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/13 24.08.2013 Heilbronn 87 24 1017 Aulbach B+Benj+Felix 05146.13.0227
J03/13 01.09.2013 Esslingen 138 20 786 Dauster + Ternay 07725.13.1151
2 225 44 1803

FG-Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 10 1125 796,65
2. MT 03 001 Kullmann Udo 10 1125 769,17
3. SP 15 002 Gebr. Stenger 10 1125 761,61
4. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 10 1125 670,35
5. SP 05 002 Scherf Christian 10 1125 655,15
6. SP 05 005 Schnack Winfried 10 1125 635,70
7. SP 12 005 Schmitt Michael 10 1125 596,05
8. SP 15 011 Kunkel Herbert 10 1125 483,85
9. SP 06 005 Ruppert-Klusak 10 1125 477,49
10. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 10 1125 466,47
11. MT 03 005 Ross Jürgen 10 1125 426,84
12. SP 15 006 Dauster + Ternay 9 1038 608,35
13. SP 05 010 Schnack Rud.+ Alex. 9 1038 394,84
14. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 7 864 421,00
15. MT 04 001 Eisert Julius 7 864 211,18
16. MT 07 001 Becker Leander 6 777 233,10
17. MT 07 005 Schwind Horst 6 777 160,54
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 6 573 236,66
19. MT 04 002 Schwind Edi 5 435 378,18
20. SP 05 004 Kullmann Franz 3 261 148,09

FG-Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 13 0227 2 225 193,89
2. MT 03 001 Kullmann Udo 05145 13 0508 2 225 192,46
3. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1040 2 225 190,51
4. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 13 0819 2 225 186,92
5. MT 03 001 Kullmann Udo 05145 13 0074 2 225 179,03
6. SP 05 005 Schnack Winfried 05417 13 0656 2 225 175,36
7. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 13 0746 2 225 171,36
8. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 13 0669 2 225 167,88
9. SP 05 002 Scherf Christian 05417 13 0562 2 225 162,42
10. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 13 0214 2 225 155,58
11. SP 06 005 Ruppert-Klusak 05422 13 1137 2 225 155,52
12. MT 03 001 Kullmann Udo 05145 13 0501 2 225 154,05
13. SP 05 002 Scherf Christian 05417 13 0504 2 225 152,63
14. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1054 2 225 152,05
15. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 13 0768 2 225 150,75
16. SP 12 005 Schmitt Michael 09508 13 0642 2 225 150,64
17. SP 05 005 Schnack Winfried 05417 13 0636 2 225 150,51
18. MT 04 001 Eisert Julius 05145 13 0594 2 225 148,77
19. SP 05 010 Schnack Rud.+ Alex. 05417 13 0330 2 225 147,24
20. SP 15 006 Dauster + Ternay 07725 13 1182 2 225 145,31

RV-Flüge u. 1. Konkurse Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/13 24.08.2013 Heilbronn 89 14 506 Aulbach B+Benj+Felix 05146.13.0227
J03/13 01.09.2013 Esslingen 140 11 391 Dauster + Ternay 07725.13.1151
2 229 25 897

RV-Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 15 002 Gebr. Stenger 10 1145 778,06
2. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 10 1145 673,27
3. SP 05 002 Scherf Christian 10 1145 649,93
4. SP 05 005 Schnack Winfried 10 1145 638,08
5. SP 12 005 Schmitt Michael 10 1145 591,92
6. SP 15 011 Kunkel Herbert 10 1145 493,51
7. SP 06 005 Ruppert-Klusak 10 1145 484,89
8. SP 15 006 Dauster + Ternay 9 1056 619,07
9. SP 05 010 Schnack Rud.+ Alex. 9 1056 401,30
10. SP 05 004 Kullmann Franz 3 267 149,70

RV-Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 13 0227 2 229 196,18
2. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1040 2 229 193,91
3. SP 05 005 Schnack Winfried 05417 13 0656 2 229 180,87
4. SP 05 002 Scherf Christian 05417 13 0562 2 229 163,18
5. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 13 0214 2 229 159,06
6. SP 06 005 Ruppert-Klusak 05422 13 1137 2 229 155,40
7. SP 05 002 Scherf Christian 05417 13 0504 2 229 154,22
8. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1054 2 229 151,33
9. SP 05 005 Schnack Winfried 05417 13 0636 2 229 151,24
10. SP 15 006 Dauster + Ternay 07725 13 1182 2 229 149,17
11. SP 05 010 Schnack Rud.+ Alex. 05417 13 0330 2 229 148,71
12. SP 12 005 Schmitt Michael 09508 13 0642 2 229 148,43
13. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1033 2 229 146,98
14. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1009 2 229 146,23
15. SP 15 006 Dauster + Ternay 07725 13 1214 2 229 143,49
16. SP 15 011 Kunkel Herbert 07725 13 1125 2 229 143,33
17. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 13 0212 2 229 140,64
18. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 13 1045 2 229 139,61
19. SP 12 005 Schmitt Michael 00084 13 0829 2 229 138,49
20. SP 15 006 Dauster + Ternay 07725 13 1151 2 229 131,95

RV-General-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 06 005 Ruppert-Klusak 54 13395 2521,81
2. SP 05 002 Scherf Christian 48 10381 2655,84
3. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 47 11876 2415,95
4. SP 15 002 Gebr. Stenger 42 8653 2550,12
5. SP 05 005 Schnack Winfried 42 8624 2275,59
6. SP 15 011 Kunkel Herbert 37 7572 1553,03
7. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 33 10360 1727,14
8. SP 12 005 Schmitt Michael 32 5830 1665,09
9. SP 13 007 Stegmann + Franz 31 9362 1519,80
10. SP 05 003 Scherf Wendelin 31 9153 1759,61
11. SP 15 006 Dauster + Ternay 25 3912 1198,33
12. SP 03 004 Roth Hans 21 5444 952,16
13. SP 05 010 Schnack Rud.+ Alex. 21 3342 760,43
14. SP 15 009 Staab Willi 12 3174 389,52
15. SP 06 002 Häcker Helmut 10 2041 533,09
16. SP 03 006 Krimm Jochen+Ignaz 10 1856 466,92
17. SP 11 001 Amrhein K+W+G 5 813 237,54
18. SP 05 004 Kullmann Franz 3 267 149,70
19. SP 15 010 Utmelleki Simon 2 294 66,94
20. SP 01 001 Büttner Heinrich 1 181 86,32

zurück zur Startseite