Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 01. Juli 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Beste Altmännchen
RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen RV-Beste jährige Weibchen
VG-Meisterschaft Stadtmeisterschaft ES Karlstadt Deutsche VB-Meisterschaft
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes VB-Jährigenmeisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat4

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/13 11.05.2013 Pirmasens 181 18 636 Malczyk Franz+Heinr. 09016.09.1141W
F04/13 18.05.2013 Hannweiler 220 19 614 Mann Wilhelm +Helga 05995.10.0141
F06/13 02.06.2013 Toul F 317 19 562 Streit Theo 03048.11.1179
F07/13 08.06.2013 Langres F 407 18 485 Rienecker Erwin 03048.11.1012W
F08/13 15.06.2013 Langres F 407 17 395 Gehrlinger MFG+Hofm 09016.11.0175
F09/13 22.06.2013 Toul F 317 17 429 Hofmann Günter+Math. 05995.10.0165W
F10/13 30.06.2013 Montbard F 481 16 331 Hilbel Peter 05899.10.2650W
7 2330 124 3452

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 31 10428 1895,55
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 29 9598 1871,26
3. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 28 9149 1707,08
4. KA 01 002 Streit Theo 28 8907 1709,07
5. KA 08 009 Hilbel Peter 27 9688 1704,06
6. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 25 8348 1243,66
7. KA 04 004 Keller + Henning 25 8009 1103,80
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 24 8054 1207,64
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 24 7763 1163,82
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 23 7944 1094,12
11. KA 07 007 Groß Stefan 23 7534 1104,80
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 23 7391 937,79
13. KA 08 001 Seethaler Bernd 21 7396 1086,26
14. KA 04 011 Franz Norbert 20 6855 1122,97
15. KA 04 007 Csapo Hans 17 5835 726,46
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 13 4188 638,90
17. KA 05 009 Reusch Rudolf 12 3686 524,33
18. KA 12 008 Mühlbauer Roland 5 1267 151,04
19. KA 06 005 Wirth Edi 1 220 9,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 6266 19 1074,03
2. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 5882 18 824,50
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 5740 17 944,57
4. KA 08 009 Hilbel Peter 5707 16 1054,57
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 5168 15 757,55
6. KA 04 011 Franz Norbert 4712 13 682,76
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4693 15 649,27
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4576 13 608,81
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 4473 14 618,45
10. KA 01 002 Streit Theo 4399 14 666,63
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 4173 14 887,08
12. KA 08 001 Seethaler Bernd 4139 12 652,67
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 2973 9 544,42
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 2432 8 332,78
15. KA 07 007 Groß Stefan 2348 9 428,02
16. KA 04 007 Csapo Hans 2103 6 184,96
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 905 3 125,57
18. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 6356 19 1148,05
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 5972 18 1263,17
3. KA 01 002 Streit Theo 5695 18 1215,12
4. KA 04 004 Keller + Henning 5662 17 700,49
5. KA 08 009 Hilbel Peter 5554 15 1034,86
6. KA 07 007 Groß Stefan 5057 14 699,91
7. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4683 14 699,79
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 4569 13 588,11
9. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 4144 13 606,00
10. KA 04 007 Csapo Hans 3952 12 555,65
11. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3845 11 550,76
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3381 11 631,69
13. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 2476 8 449,41
14. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1895 6 215,45
15. KA 05 009 Reusch Rudolf 1589 4 188,61
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 1028 4 84,08
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 181 1 21,70

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 4881 13 847,10
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 4672 12 637,17
3. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 4314 12 446,06
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 4009 11 569,83
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3885 12 496,63
6. KA 07 007 Groß Stefan 3542 10 477,13
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 3003 9 510,61
8. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 2890 9 298,84
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2482 7 327,69
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 2466 7 239,01
11. KA 12 002 Eck W. u. H. 2346 7 304,84
12. KA 01 002 Streit Theo 1933 7 355,77
13. KA 04 004 Keller + Henning 1708 6 293,86
14. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 1662 6 267,51
15. KA 04 011 Franz Norbert 1442 5 235,80
16. KA 05 009 Reusch Rudolf 1279 3 156,16
17. KA 12 008 Mühlbauer Roland 724 2 56,70
18. KA 04 007 Csapo Hans 401 2 36,32
19. KA 06 005 Wirth Edi 220 1 9,76

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 08 0266 2330 7 416,64
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0371 2149 6 416,10
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0206 2149 6 308,44
4. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 10 0066 2110 6 255,11
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0108 2013 6 301,17
6. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1322 2013 6 286,18
7. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2637 1929 5 302,12
8. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2151 1929 5 301,34
9. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0186 1923 6 371,21
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 1923 6 364,55
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0324 1923 6 146,84
12. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6315984 1849 6 451,11
13. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 1849 6 422,55
14. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 1849 6 404,17
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 1849 6 290,28
16. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2666 1832 5 286,25
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0222 1742 5 345,85
18. KA 04 011 Franz Norbert 08195 09 0480 1742 5 217,38
19. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0232 1696 5 304,60
20. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 10 0141 1606 5 256,65

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 2330 7 578,74
2. KA 04 004 Keller + Henning 05102 07 0203W 2330 7 217,00
3. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2650W 2149 6 363,24
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0706W 2110 6 384,99
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 2013 6 431,74
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 2013 6 317,78
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 2013 6 251,53
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 1923 6 457,58
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 1923 6 439,06
10. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0857W 1923 6 265,74
11. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 1849 6 491,80
12. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 1849 6 446,44
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 1849 6 403,94
14. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 1849 6 377,96
15. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0070W 1742 5 276,36
16. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1038W 1703 5 243,54
17. KA 04 004 Keller + Henning 08195 10 0303W 1703 5 234,24
18. KA 04 004 Keller + Henning 05003 09 0302W 1629 5 249,25
19. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 1606 5 360,05
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 04338 08 0573W 1606 5 314,02

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0687 1668 5 234,18
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0251 1629 5 160,53
3. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 1515 4 284,72
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 1476 4 175,48
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0637 1351 4 107,27
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0120 1205 3 132,83
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0323 1131 3 210,36
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0696 1131 3 136,24
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0147 1125 4 127,28
10. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0877 1115 3 69,22
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0310 1041 3 159,31
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0850 1034 3 148,55
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0137 1034 3 84,72
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0685 1018 3 116,46
15. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 12 0190 1018 3 99,93
16. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0846 979 3 193,64
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0249 944 3 236,58
18. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0365 944 3 189,61
19. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0027 854 3 60,63
20. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0314 815 3 292,92

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring km Preise As-Punkte
1. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0330W 1929 5 267,88
2. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 1793 5 355,43
3. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 1612 4 316,19
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0155W 1612 4 261,20
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0200W 1612 4 176,96
6. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0436W 1532 5 223,64
7. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0769W 1476 4 168,65
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0199W 1448 4 199,01
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0116W 1335 4 172,35
10. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0677W 1295 3 104,61
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0198W 1261 4 274,95
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0852W 1205 3 166,59
13. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0039W 1131 3 191,26
14. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0254W 1131 3 127,75
15. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0601W 1125 4 213,34
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0217W 1125 4 208,35
17. KA 08 009 Hilbel Peter 09984 12 1150W 1125 4 176,91
18. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0607W 1125 4 146,75
19. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0870W 1115 3 128,82
20. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0680W 1069 3 141,16

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 10428 31 1895,55
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 9149 28 1707,08
3. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 8348 25 1243,66
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 8054 24 1207,64
5. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 7763 24 1163,82
6. KA 07 007 Groß Stefan 7534 23 1104,80
7. KA 12 002 Eck W. u. H. 4188 13 638,90
8. KA 12 008 Mühlbauer Roland 1267 5 151,04

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 6901 22 1264,98
2. KA 04 004 Keller + Henning 6229 19 726,97
3. KA 01 002 Streit Theo 6084 20 1247,99
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4358 15 658,69
5. KA 04 007 Csapo Hans 3272 10 501,95
6. KA 05 009 Reusch Rudolf 2680 8 283,44

Deutsche VB-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 08 009 Hilbel Peter 8 465,32 3641
2. KA 01 002 Streit Theo 7 351,91 3214
3. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 6 437,32 2712
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 6 421,24 2787
5. KA 04 007 Csapo Hans 6 368,77 2637
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 6 338,27 2637
7. KA 04 011 Franz Norbert 5 308,09 2285
8. KA 04 004 Keller + Henning 5 224,39 2285
9. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4 311,85 1708

As-Vogel des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0232 3 188,94 1356
2. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2666 3 172,28 1356
3. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2151 3 161,39 1356
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 3 141,68 1356
5. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 11 0175 2 184,56 854
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0222 2 180,09 929
7. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0113 2 178,23 854
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 09 0682 2 173,91 854
9. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 10 0085 2 164,64 929
10. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 09016 09 1325 2 163,57 854
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2637 2 156,13 929
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1132 2 149,74 929
13. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 2 137,14 929
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 11 0371 2 137,12 929
15. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0323 2 122,21 854
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 09 1204 2 116,88 854
17. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2162 2 115,96 929
18. KA 09 001 Mann Wilhelm +Helga 05995 12 0018 2 111,75 854
19. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 2 109,85 854
20. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0002 2 105,07 854

As-Weibchen des Verbandes

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 3 230,39 1356
2. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 3 223,29 1356
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0706W 3 182,82 1356
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0791W 3 150,14 1356
5. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2650W 3 145,43 1356
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 3 138,65 1356
7. KA 07 007 Groß Stefan 05838 12 0330W 3 122,25 1356
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0677W 3 43,32 1356
9. KA 04 007 Csapo Hans 05102 10 1454W 2 188,67 854
10. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1012W 2 188,12 929
11. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 2 170,85 854
12. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0155W 2 154,31 929
13. KA 07 007 Groß Stefan 05838 09 0474W 2 141,06 929
14. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2124W 2 132,72 929
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0201W 2 131,47 854
16. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 2 122,20 854
17. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1175W 2 119,04 929
18. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1141W 2 118,98 929
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0830W 2 113,77 929
20. KA 04 004 Keller + Henning 08195 10 0303W 2 112,60 929

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 08 001 Seethaler Bernd 5 217,77 2360
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 4 181,29 1783
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3 199,73 1281
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 162,58 1281
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2 121,40 854
6. KA 01 002 Streit Theo 1 42,02 427

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 08 009 Hilbel Peter 20 1465,76 6955
2. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 20 1400,51 6749
3. KA 01 002 Streit Theo 19 1327,41 6322
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 18 1338,24 5895
5. KA 04 011 Franz Norbert 18 1033,82 6141
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 17 1093,72 5524
7. KA 04 004 Keller + Henning 16 881,79 5378
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 14 765,03 4690
9. KA 04 007 Csapo Hans 11 626,67 3718
10. KA 05 009 Reusch Rudolf 8 337,15 2358

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 23 1410,20 8197
2. KA 01 002 Streit Theo 23 1355,06 8211
3. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 22 1408,38 7819
4. KA 04 011 Franz Norbert 22 1080,69 8025
5. KA 08 009 Hilbel Peter 21 1418,72 8085
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 19 1082,78 6786
7. KA 04 004 Keller + Henning 18 864,08 6640
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 14 690,14 5208
9. KA 05 009 Reusch Rudolf 12 359,95 4216
10. KA 04 007 Csapo Hans 10 537,62 3919

Verbands-Jugend Kat4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 12 012 Gehrlinger MFG+Hofm 21 1766,27 7176

zurück zur Startseite