Zwischenauswertung Meisterschaften RV Maintal Stand: 08. Juni 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Flüge u. 1. Konkurse Jährige RV-Jährigen-Meisterschaft
RV-Beste Altmännchen RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen
RV-Beste jährige Weibchen FG-Flüge u. 1. Konkurse FG-Meisterschaft
FG Männchen-Meisterschaft FG Weibchen-Meisterschaft FG Jährigen-Meisterschaft
FG-beste Altmännchen FG-beste Altweibchen FG-beste jährige Männchen
FG-beste jährige Weibchen

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/13 05.05.2013 Greding 188 11 697 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0490
F03/13 11.05.2013 Höchstadt a.d. Aisch 119 11 530 Hofmann Josef 08663.09.0396
F04/13 18.05.2013 Regensburg 244 11 541 Hofmann Josef 08663.12.0872
F05/13 25.05.2013 Altdorf 169 11 400 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.10.0043W
F06/13 03.06.2013 Ansbach 118 11 357 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0424
F07/13 08.06.2013 Vilshofen 324 11 331 Kunkel Petra+Florian 03335.11.0230
6 1162 66 2856

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 26 5338 1188,38
2. MT 08 002 Hofmann Josef 26 4936 1408,64
3. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 25 5168 1563,02
4. MT 02 001 Klug Josef 24 4772 1358,67
5. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 24 4588 1489,19
6. MT 07 004 SG Kunze + Fay 22 4155 981,44
7. MT 03 005 Ross Jürgen 22 4056 1086,10
8. MT 07 001 Becker Leander 20 3868 898,71
9. MT 03 001 Kullmann Udo 17 3082 813,32
10. MT 07 005 Schwind Horst 16 3358 714,75
11. MT 04 001 Eisert Julius 13 2482 522,32

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 25 5117 1494,44
2. MT 08 002 Hofmann Josef 25 4767 1391,12
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 19 3852 993,79
4. MT 02 001 Klug Josef 19 3669 1104,15
5. MT 07 004 SG Kunze + Fay 18 3431 595,11
6. MT 07 001 Becker Leander 18 3388 1034,67
7. MT 03 005 Ross Jürgen 18 3271 830,30
8. MT 07 005 Schwind Horst 16 3227 797,07
9. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 15 3255 715,59
10. MT 03 001 Kullmann Udo 15 2670 788,21
11. MT 04 001 Eisert Julius 5 977 177,38

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 25 5013 1155,77
2. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 23 4605 1421,33
3. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 22 4606 1498,04
4. MT 02 001 Klug Josef 21 3854 1165,35
5. MT 08 002 Hofmann Josef 20 4301 898,27
6. MT 03 005 Ross Jürgen 18 3456 898,67
7. MT 07 004 SG Kunze + Fay 18 3430 954,42
8. MT 07 001 Becker Leander 17 3358 740,79
9. MT 04 001 Eisert Julius 13 2426 537,30
10. MT 03 001 Kullmann Udo 11 2194 409,66
11. MT 07 005 Schwind Horst 11 2045 510,57

RV-Flüge u. 1. Konkurse Jährige

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E02/13 05.05.2013 Greding 188 11 428 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0490
E03/13 11.05.2013 Höchstadt a.d. Aisch 119 11 275 Fick Hubert + Stefan 05422.12.0962
E04/13 18.05.2013 Regensburg 244 11 286 Hofmann Josef 08663.12.0872
E05/13 25.05.2013 Altdorf 169 9 174 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0454W
E06/13 03.06.2013 Ansbach 118 9 146 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0424
E07/13 08.06.2013 Vilshofen 324 9 131 Hofmann Josef 08663.12.0831W
6 1162 60 1440

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 07 001 Becker Leander 21 4242 1103,41
2. MT 08 002 Hofmann Josef 20 3853 1306,40
3. MT 02 001 Klug Josef 18 3561 1016,08
4. MT 03 005 Ross Jürgen 18 3251 1051,19
5. MT 07 004 SG Kunze + Fay 17 3630 849,33
6. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 14 2825 661,89
7. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 12 2634 792,87
8. MT 04 001 Eisert Julius 11 2219 435,37
9. MT 07 005 Schwind Horst 9 2057 245,10
10. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 8 1478 440,44
11. MT 03 001 Kullmann Udo 4 808 263,68

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0040 5 1044 356,36
2. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0602 5 1044 335,99
3. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 07 0297 5 1044 285,83
4. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0080 5 1044 207,66
5. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 08 0072 5 1043 175,64
6. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1192 5 993 432,96
7. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05080 11 0344 5 993 243,65
8. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1112 5 993 213,94
9. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0154 5 974 276,80
10. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0230 5 918 360,62
11. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 09 0396 5 838 309,73
12. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 08 0083 5 838 226,06
13. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 08 1007 4 875 214,71
14. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 06 0008 4 875 173,83
15. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 07615 11 1276 4 855 250,55
16. MT 07 005 Schwind Horst 05054 11 0928 4 855 196,71
17. MT 02 001 Klug Josef 05080 11 0018 4 855 184,51
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0029 4 855 106,97
19. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2127 4 730 186,96
20. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 10 0504 4 720 166,68

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 08 0820W 6 1162 416,51
2. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 06 0196W 6 1162 405,30
3. MT 02 001 Klug Josef 05080 10 0310W 6 1162 293,95
4. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 11 1057W 6 1162 280,26
5. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 09 0213W 5 1044 397,28
6. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1242W 5 1044 312,23
7. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 09 0341W 5 1044 225,26
8. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 10 0568W 5 1044 191,35
9. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0606W 5 1044 139,21
10. MT 02 001 Klug Josef 06380 10 0336W 5 1043 305,23
11. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0116W 5 1043 211,55
12. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05146 11 0107W 5 918 286,48
13. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2091W 5 838 258,53
14. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 10 0658W 4 925 323,92
15. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0291W 4 925 262,40
16. MT 08 002 Hofmann Josef 03335 09 0348W 4 925 260,88
17. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 08 0823W 4 875 224,06
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1261W 4 874 340,96
19. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05010 05 0122W 4 874 261,42
20. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1183W 4 874 230,26

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0872 6 1162 458,45
2. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0501 6 1162 307,51
3. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0536 6 1162 252,09
4. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0280 5 993 382,42
5. MT 07 001 Becker Leander B 12 6309608 5 993 239,56
6. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0829 5 974 282,45
7. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0342 5 974 275,48
8. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0028 5 974 202,55
9. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0816 5 918 359,07
10. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0005 5 838 330,40
11. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0529 4 925 304,25
12. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0524 4 875 205,00
13. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0280 4 875 173,80
14. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0426 4 856 236,51
15. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0294 4 856 105,00
16. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0828 4 730 80,22
17. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0020 4 720 274,67
18. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0461 4 720 260,04
19. MT 07 001 Becker Leander B 12 6314105 4 720 100,45
20. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0490 4 719 224,01

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 04 001 Eisert Julius 05208 12 0453W 5 1043 243,35
2. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0282W 5 993 220,42
3. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0261W 5 838 281,36
4. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0390W 4 925 295,05
5. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0496W 4 875 275,15
6. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0831W 4 799 206,43
7. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0495W 4 720 213,47
8. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0430W 4 720 195,03
9. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0024W 4 719 243,57
10. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0826W 4 719 164,40
11. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0408W 4 669 253,43
12. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0496W 4 594 220,91
13. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0411W 3 756 159,81
14. MT 02 001 Klug Josef 06380 12 0754W 3 737 131,88
15. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 12 0046W 3 686 220,93
16. MT 08 002 Hofmann Josef 03335 12 0507W 3 631 228,30
17. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 12 0058W 3 631 197,86
18. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 12 0055W 3 630 183,79
19. MT 02 001 Klug Josef 06380 12 0747W 3 551 157,81
20. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0025W 3 551 152,44

FG-Flüge u. 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F07/13 08.06.2013 Vilshofen 319 26 1018 Kunkel Petra+Florian 03335.11.0230
1 319 26 1018

FG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 05 003 Scherf Wendelin 27 5329 1479,93
2. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 26 5092 1492,66
3. SP 05 005 Schnack Winfried 26 4704 1194,46
4. SP 13 007 Stegmann + Franz 25 5052 1367,84
5. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 25 5050 1423,87
6. SP 06 005 Ruppert-Klusak 25 4959 1478,47
7. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 25 4895 1247,39
8. SP 05 002 Scherf Christian 25 4881 1378,30
9. MT 02 001 Klug Josef 25 4806 1275,73
10. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 24 4884 1175,14
11. MT 08 002 Hofmann Josef 24 4605 1415,57
12. SP 12 005 Schmitt Michael 23 4443 1425,49
13. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 23 4359 1437,96
14. SP 03 004 Roth Hans 22 4658 1474,16
15. MT 03 005 Ross Jürgen 21 3754 925,02
16. SP 15 002 Gebr. Stenger 21 3725 1239,80
17. MT 07 001 Becker Leander 20 3898 992,27
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 20 3776 960,69
19. SP 15 011 Kunkel Herbert 17 3435 750,64
20. SP 15 006 Dauster + Ternay 17 2837 569,52

FG Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 05 003 Scherf Wendelin 26 5019 1227,45
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 25 5050 1423,87
3. SP 05 002 Scherf Christian 25 4651 1387,11
4. MT 08 002 Hofmann Josef 24 4534 1326,41
5. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 23 4472 1286,30
6. SP 06 005 Ruppert-Klusak 23 4341 1341,80
7. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 22 4124 1305,61
8. SP 05 005 Schnack Winfried 21 4148 1003,81
9. SP 15 002 Gebr. Stenger 21 3705 1081,18
10. MT 02 001 Klug Josef 20 3694 1045,56
11. SP 13 007 Stegmann + Franz 19 3266 927,46
12. MT 07 001 Becker Leander 18 3524 902,95
13. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 18 3520 1045,35
14. SP 03 004 Roth Hans 17 3344 930,24
15. MT 03 005 Ross Jürgen 17 2860 836,95
16. SP 12 005 Schmitt Michael 16 2979 913,52
17. SP 15 006 Dauster + Ternay 16 2793 515,12
18. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 15 3183 741,20
19. SP 15 011 Kunkel Herbert 15 3026 646,68
20. MT 07 004 SG Kunze + Fay 15 2775 575,07

FG Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 05 003 Scherf Wendelin 26 4870 1481,24
2. SP 13 007 Stegmann + Franz 25 5052 1367,84
3. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 25 4795 1468,59
4. SP 06 005 Ruppert-Klusak 24 4711 1366,20
5. SP 05 002 Scherf Christian 23 4600 1224,51
6. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 23 4565 1145,49
7. SP 05 005 Schnack Winfried 23 4031 1203,88
8. SP 03 004 Roth Hans 22 4658 1464,29
9. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 22 4583 1035,76
10. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 22 4381 1368,70
11. MT 02 001 Klug Josef 22 4078 1133,51
12. SP 12 005 Schmitt Michael 22 4073 1362,77
13. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 21 4390 1266,81
14. MT 08 002 Hofmann Josef 19 4038 905,74
15. MT 03 005 Ross Jürgen 18 3373 820,25
16. MT 07 004 SG Kunze + Fay 18 3347 916,84
17. MT 07 001 Becker Leander 17 3276 749,01
18. SP 15 002 Gebr. Stenger 17 3178 983,31
19. SP 15 009 Staab Willi 13 2764 364,79
20. MT 04 001 Eisert Julius 12 2253 520,96

FG Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 05 002 Scherf Christian 23 4505 1054,06
2. MT 08 002 Hofmann Josef 21 4253 1120,07
3. MT 07 001 Becker Leander 20 3898 992,27
4. SP 13 007 Stegmann + Franz 20 3880 826,51
5. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 19 3464 929,85
6. SP 06 005 Ruppert-Klusak 18 3490 787,67
7. MT 03 005 Ross Jürgen 18 3103 777,85
8. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 17 3619 649,17
9. SP 05 005 Schnack Winfried 17 3324 858,32
10. MT 02 001 Klug Josef 17 3187 771,37
11. MT 07 004 SG Kunze + Fay 17 3158 751,47
12. SP 05 003 Scherf Wendelin 17 3043 637,40
13. SP 03 004 Roth Hans 15 2910 710,54
14. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 15 2866 668,36
15. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 12 2507 640,53
16. SP 15 002 Gebr. Stenger 10 2339 429,54
17. SP 15 006 Dauster + Ternay 10 1776 461,55
18. MT 04 001 Eisert Julius 9 1916 294,37
19. MT 07 005 Schwind Horst 8 1190 475,49
20. SP 15 011 Kunkel Herbert 7 1510 485,48

FG-beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0230 1 319 100,00
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 08 1007 1 319 99,41
3. SP 05 003 Scherf Wendelin 05417 09 1236 1 319 98,53
4. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1112 1 319 98,24
5. SP 05 002 Scherf Christian 05417 08 0411 1 319 95,88
6. SP 15 011 Kunkel Herbert 07725 10 0017 1 319 94,12
7. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 07 0297 1 319 93,82
8. SP 06 002 Häcker Helmut 05422 09 0151 1 319 91,18
9. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0040 1 319 90,00
10. SP 12 005 Schmitt Michael 00084 04 0186 1 319 89,71
11. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0154 1 319 89,41
12. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 11 0012 1 319 89,12
13. SP 03 004 Roth Hans 05269 08 0620 1 319 88,82
14. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 08 1004 1 319 88,53
15. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1192 1 319 87,65
16. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 09 0833 1 319 87,35
17. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 09 0829 1 319 86,76
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0096 1 319 86,18
19. SP 05 002 Scherf Christian 05417 12 0347 1 319 85,00
20. SP 05 003 Scherf Wendelin 05417 11 0604 1 319 84,41

FG-beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1261W 1 319 99,71
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1242W 1 319 99,12
3. SP 06 005 Ruppert-Klusak 05422 11 0570W 1 319 98,82
4. SP 06 005 Ruppert-Klusak 09880 08 0816W 1 319 97,65
5. SP 12 005 Schmitt Michael 00084 09 0684W 1 319 97,35
6. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 01100 11 0075W 1 319 97,06
7. SP 03 004 Roth Hans 05269 09 0705W 1 319 96,47
8. SP 06 005 Ruppert-Klusak 09880 08 0876W 1 319 96,18
9. SP 05 003 Scherf Wendelin 05417 06 0968W 1 319 95,59
10. SP 05 003 Scherf Wendelin 05234 11 0486W 1 319 95,59
11. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 08 0820W 1 319 95,00
12. SP 05 005 Schnack Winfried 05417 09 1149W 1 319 94,71
13. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1348W 1 319 93,53
14. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 10 0719W 1 319 93,24
15. SP 05 003 Scherf Wendelin 05417 11 0234W 1 319 92,94
16. SP 03 004 Roth Hans 06357 09 0656W 1 319 92,35
17. SP 03 004 Roth Hans 05269 07 0006W 1 319 92,06
18. SP 06 005 Ruppert-Klusak 09880 08 0844W 1 319 91,76
19. SP 03 004 Roth Hans 05269 06 0510W 1 319 91,47
20. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0187W 1 319 88,53

FG-beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SP 05 002 Scherf Christian 05417 12 0347 1 319 85,00
2. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0488 1 319 80,88
3. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0524 1 319 79,71
4. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 12 0191 1 319 77,35
5. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0530 1 319 76,47
6. SP 13 007 Stegmann + Franz 08681 12 1045 1 319 74,71
7. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 12 0124 1 319 74,12
8. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0280 1 319 71,18
9. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 12 0008 1 319 70,29
10. SP 03 004 Roth Hans 05269 12 0017 1 319 66,47
11. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0008 1 319 58,82
12. SP 05 003 Scherf Wendelin 05417 12 0092 1 319 55,59
13. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 12 0285 1 319 53,53
14. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0872 1 319 52,35
15. MT 07 001 Becker Leander B 12 6309611 1 319 51,47
16. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 12 0630 1 319 50,29
17. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0501 1 319 49,71
18. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0426 1 319 45,88
19. SP 15 002 Gebr. Stenger 07725 12 0624 1 319 45,00
20. SP 05 002 Scherf Christian 05417 12 0361 1 319 44,12

FG-beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0831W 1 319 97,94
2. MT 08 002 Hofmann Josef 03335 12 0507W 1 319 96,76
3. SP 13 007 Stegmann + Franz B 12 6236622W 1 319 94,41
4. SP 06 005 Ruppert-Klusak 05422 12 0946W 1 319 92,65
5. SP 15 011 Kunkel Herbert 07725 12 0745W 1 319 90,88
6. SP 15 011 Kunkel Herbert 07725 12 0726W 1 319 90,59
7. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 12 0132W 1 319 90,29
8. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0282W 1 319 87,06
9. SP 05 002 Scherf Christian 05417 12 0333W 1 319 85,29
10. SP 06 005 Ruppert-Klusak 05422 12 0707W 1 319 84,71
11. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 12 0265W 1 319 82,65
12. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0496W 1 319 79,12
13. SP 05 002 Scherf Christian 05417 12 0280W 1 319 65,29
14. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 12 0227W 1 319 64,41
15. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 05269 12 0271W 1 319 63,53
16. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 05146 12 0143W 1 319 63,24
17. SP 06 005 Ruppert-Klusak 05422 12 0719W 1 319 61,47
18. SP 05 005 Schnack Winfried 05417 12 0211W 1 319 60,59
19. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0497W 1 319 59,71
20. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 12 0055W 1 319 56,47

zurück zur Startseite