Zwischenauswertung Meisterschaften RV Maintal Stand: 03. Juni 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Flüge u. 1. Konkurse Jährige RV-Jährigen-Meisterschaft
RV-Beste Altmännchen RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen
RV-Beste jährige Weibchen FG-Meisterschaft FG Männchen-Meisterschaft
FG Weibchen-Meisterschaft FG Jährigen-Meisterschaft

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/13 05.05.2013 Greding 188 11 697 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0490
F03/13 11.05.2013 Höchstadt a.d. Aisch 119 11 530 Hofmann Josef 08663.09.0396
F04/13 18.05.2013 Regensburg 244 11 541 Hofmann Josef 08663.12.0872
F05/13 25.05.2013 Altdorf 169 11 400 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.10.0043W
F06/13 03.06.2013 Ansbach 118 11 357 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0424
5 838 55 2525

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 22 3836 1183,49
2. MT 08 002 Hofmann Josef 22 3836 1148,05
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 21 3718 1210,82
4. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 21 3616 1304,51
5. MT 02 001 Klug Josef 21 3539 1247,25
6. MT 03 005 Ross Jürgen 20 3528 957,28
7. MT 07 004 SG Kunze + Fay 19 3183 921,98
8. MT 07 001 Becker Leander 18 3190 855,28
9. MT 03 001 Kullmann Udo 16 2758 787,89
10. MT 04 001 Eisert Julius 12 2158 491,69
11. MT 07 005 Schwind Horst 12 1983 630,25

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 22 3640 1341,63
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 21 3718 948,29
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 17 3142 985,50
4. MT 02 001 Klug Josef 17 3021 1023,07
5. MT 07 001 Becker Leander 17 2984 1002,95
6. MT 03 005 Ross Jürgen 17 2947 823,09
7. MT 07 004 SG Kunze + Fay 16 2783 569,89
8. MT 03 001 Kullmann Udo 15 2659 860,15
9. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 12 2252 540,34
10. MT 07 005 Schwind Horst 12 1983 575,18
11. MT 04 001 Eisert Julius 5 977 177,38

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 21 3717 1006,22
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 21 3648 1048,74
3. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 20 3478 1255,15
4. MT 02 001 Klug Josef 18 3008 990,99
5. MT 08 002 Hofmann Josef 17 3174 884,69
6. MT 03 005 Ross Jürgen 17 2926 927,16
7. MT 07 001 Becker Leander 16 2829 674,16
8. MT 07 004 SG Kunze + Fay 16 2702 950,32
9. MT 04 001 Eisert Julius 12 2102 506,67
10. MT 03 001 Kullmann Udo 10 1870 336,69
11. MT 07 005 Schwind Horst 9 1397 435,18

RV-Flüge u. 1. Konkurse Jährige

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E02/13 05.05.2013 Greding 188 11 428 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0490
E03/13 11.05.2013 Höchstadt a.d. Aisch 119 11 275 Fick Hubert + Stefan 05422.12.0962
E04/13 18.05.2013 Regensburg 244 11 286 Hofmann Josef 08663.12.0872
E05/13 25.05.2013 Altdorf 169 9 174 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0454W
E06/13 03.06.2013 Ansbach 118 9 146 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0424
5 838 51 1309

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 07 001 Becker Leander 18 3116 953,57
2. MT 03 005 Ross Jürgen 17 2927 1008,01
3. MT 08 002 Hofmann Josef 17 2801 1125,73
4. MT 02 001 Klug Josef 16 2727 862,47
5. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 14 2515 758,41
6. MT 07 004 SG Kunze + Fay 13 2353 777,94
7. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 11 1870 524,33
8. MT 04 001 Eisert Julius 9 1627 376,27
9. MT 07 005 Schwind Horst 8 1634 184,44
10. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 8 1478 440,44
11. MT 03 001 Kullmann Udo 4 808 263,68

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 09 0396 5 838 309,73
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 08 0083 5 838 226,06
3. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0040 4 720 266,27
4. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0602 4 720 258,51
5. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 07 0297 4 720 193,94
6. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 10 0504 4 720 166,68
7. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0080 4 720 166,22
8. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2131 4 720 160,78
9. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0010 4 720 101,24
10. MT 02 001 Klug Josef 05080 10 0353 4 719 265,08
11. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 08 0072 4 719 140,50
12. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1192 4 669 346,47
13. MT 03 001 Kullmann Udo 05145 11 0839 4 669 298,18
14. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 09 0079 4 669 237,68
15. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05080 11 0344 4 669 179,69
16. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0063 4 669 124,72
17. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1112 4 669 117,54
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05146 11 0113 4 669 75,00
19. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0154 4 650 187,61
20. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0230 4 594 260,62

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 06 0196W 5 838 361,16
2. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 08 0820W 5 838 323,72
3. MT 02 001 Klug Josef 05080 10 0310W 5 838 272,33
4. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 11 1057W 5 838 264,94
5. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2091W 5 838 258,53
6. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 09 0213W 4 720 326,11
7. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0043W 4 720 299,49
8. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 09 0341W 4 720 221,66
9. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 08 0699W 4 720 217,70
10. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1242W 4 720 214,93
11. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 11 1019W 4 720 205,64
12. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1088W 4 720 197,51
13. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 10 0568W 4 720 167,93
14. MT 08 002 Hofmann Josef 05902 11 0189W 4 720 153,95
15. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0606W 4 720 73,44
16. MT 02 001 Klug Josef 06380 10 0336W 4 719 258,38
17. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0116W 4 719 146,69
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05146 11 0114W 4 669 196,09
19. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1229W 4 650 160,07
20. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 11 0947W 4 650 154,43

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0872 5 838 385,72
2. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0005 5 838 330,40
3. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0536 5 838 240,73
4. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0501 5 838 239,33
5. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0020 4 720 274,67
6. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0461 4 720 260,04
7. MT 07 001 Becker Leander B 12 6314105 4 720 100,45
8. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0490 4 719 224,01
9. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0280 4 669 298,33
10. MT 07 001 Becker Leander B 12 6309608 4 669 230,47
11. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0829 4 650 250,63
12. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0342 4 650 239,12
13. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0028 4 650 159,37
14. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0816 4 594 324,98
15. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0529 3 601 276,98
16. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0441 3 601 156,91
17. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0457 3 601 156,58
18. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0487 3 601 155,33
19. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0003 3 601 134,44
20. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0290 3 551 172,24

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0261W 5 838 281,36
2. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0495W 4 720 213,47
3. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0430W 4 720 195,03
4. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0024W 4 719 243,57
5. MT 04 001 Eisert Julius 05208 12 0453W 4 719 179,71
6. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0826W 4 719 164,40
7. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0408W 4 669 253,43
8. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0282W 4 669 124,97
9. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0496W 4 594 220,91
10. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0390W 3 601 245,05
11. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0496W 3 551 186,51
12. MT 02 001 Klug Josef 06380 12 0747W 3 551 157,81
13. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0025W 3 551 152,44
14. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0403W 3 551 127,52
15. MT 02 001 Klug Josef 06380 12 0750W 3 551 100,87
16. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0527W 3 550 119,00
17. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0422W 3 550 61,02
18. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0483W 3 531 141,01
19. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 12 0056W 3 481 157,82
20. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0454W 3 476 170,76

FG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 23 3849 1225,69
2. SP 05 003 Scherf Wendelin 23 3849 1181,01
3. SP 05 005 Schnack Winfried 23 3847 1384,16
4. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 22 3736 1164,10
5. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 22 3734 968,91
6. SP 13 007 Stegmann + Franz 21 3621 1166,26
7. SP 06 005 Ruppert-Klusak 21 3621 1055,80
8. SP 05 002 Scherf Christian 21 3619 1040,64
9. MT 02 001 Klug Josef 21 3501 1097,01
10. MT 08 002 Hofmann Josef 21 3493 1230,08
11. SP 12 005 Schmitt Michael 21 3470 1169,16
12. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 20 3453 1149,02
13. MT 03 005 Ross Jürgen 20 3435 847,08
14. SP 15 002 Gebr. Stenger 20 3406 1180,39
15. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 20 3402 1224,43
16. SP 03 004 Roth Hans 19 3269 1060,18
17. MT 07 001 Becker Leander 17 3012 788,07
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 17 2888 821,68
19. SP 15 011 Kunkel Herbert 15 2642 669,88
20. MT 03 001 Kullmann Udo 15 2589 800,19

FG Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 21 3619 927,26
2. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 21 3570 1320,00
3. SP 05 003 Scherf Wendelin 21 3570 929,61
4. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 21 3550 1285,33
5. SP 05 002 Scherf Christian 21 3375 1184,76
6. SP 15 002 Gebr. Stenger 20 3386 1021,77
7. SP 06 005 Ruppert-Klusak 20 3313 1165,22
8. MT 08 002 Hofmann Josef 20 3278 1274,34
9. SP 05 005 Schnack Winfried 19 3293 878,75
10. MT 02 001 Klug Josef 18 3056 943,79
11. SP 13 007 Stegmann + Franz 18 2947 922,77
12. MT 03 005 Ross Jürgen 17 2860 836,95
13. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 16 2899 960,89
14. MT 07 001 Becker Leander 16 2806 905,79
15. SP 12 005 Schmitt Michael 15 2660 823,81
16. MT 03 001 Kullmann Udo 15 2589 800,19
17. SP 03 004 Roth Hans 14 2407 662,88
18. SP 15 006 Dauster + Ternay 14 2350 430,39
19. MT 07 004 SG Kunze + Fay 14 2307 599,40
20. SP 15 011 Kunkel Herbert 13 2164 572,66

FG Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 22 3681 1283,68
2. SP 05 005 Schnack Winfried 22 3632 1256,79
3. SP 05 003 Scherf Wendelin 22 3614 1189,31
4. SP 13 007 Stegmann + Franz 21 3621 1166,26
5. SP 06 005 Ruppert-Klusak 21 3621 1031,80
6. SP 12 005 Schmitt Michael 21 3324 1257,00
7. SP 05 002 Scherf Christian 20 3404 1081,61
8. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 19 3389 1106,99
9. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 19 3289 1059,09
10. SP 03 004 Roth Hans 19 3269 1060,18
11. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 18 3227 608,48
12. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 18 3154 1160,80
13. MT 02 001 Klug Josef 18 2857 1046,11
14. MT 03 005 Ross Jürgen 17 2850 814,07
15. MT 08 002 Hofmann Josef 16 2928 748,50
16. SP 15 002 Gebr. Stenger 16 2781 865,09
17. MT 07 001 Becker Leander 16 2751 659,54
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 16 2629 869,89
19. SP 15 009 Staab Willi 13 2288 371,60
20. MT 04 001 Eisert Julius 11 1934 475,37

FG Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 05 002 Scherf Christian 19 3222 906,55
2. SP 13 007 Stegmann + Franz 19 3131 1013,31
3. MT 03 005 Ross Jürgen 18 3103 777,85
4. MT 08 002 Hofmann Josef 18 2886 906,93
5. MT 07 001 Becker Leander 17 2961 858,97
6. SP 05 003 Scherf Wendelin 17 2945 720,45
7. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 17 2799 810,74
8. SP 06 005 Ruppert-Klusak 16 2686 576,28
9. SP 05 005 Schnack Winfried 16 2682 711,25
10. MT 07 004 SG Kunze + Fay 15 2520 709,70
11. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 15 2516 738,09
12. MT 02 001 Klug Josef 15 2398 746,49
13. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 14 2600 516,24
14. SP 03 004 Roth Hans 13 2272 614,66
15. SP 15 006 Dauster + Ternay 10 1776 461,55
16. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 10 1597 678,39
17. SP 15 002 Gebr. Stenger 8 1621 411,38
18. MT 04 001 Eisert Julius 8 1597 248,78
19. MT 07 005 Schwind Horst 8 1190 475,49
20. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 7 1272 480,90

zurück zur Startseite