Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 31. Mai 2014

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise FG-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft
RV-Männchen-Meisterschaft RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft
RV-Beste Altmännchen RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen
RV-Beste jährige Weibchen Stadtmeisterschaft ES Karlstadt VG-Meisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat1
Klinik-Cup

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Pirmasens 181 14 542 Malczyk Franz+Heinr. 09016.11.0253W
F03/14 10.05.2014 Völklingen 227 14 437 Groß Stefan 05838.09.0489W
F04/14 17.05.2014 Völklingen 227 12 359 Hilbel Peter 05899.12.0870W
F05/14 24.05.2014 Toul F 316 14 396 Mann Wilhelm 05995.12.0031
4 951 54 1734

FG-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Pirmasens 181 35 1339 Schäfer,Ernst 06706.12.0009W
F03/14 10.05.2014 Völklingen 230 35 1047 Groß Stefan 05838.09.0489W
F04/14 17.05.2014 Völklingen 230 33 938 Schäfer,Ernst 06706.12.0118W
F05/14 24.05.2014 Toul F 316 34 945 Mann Wilhelm 05995.12.0031
4 957 137 4269

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 4755 20 1357,35
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4347 18 1016,23
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 4301 18 1203,19
4. KA 01 002 Streit Theo 4166 17 928,23
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4120 17 1059,75
6. KA 08 009 Hilbel Peter 3985 17 1081,34
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 3896 17 868,45
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3804 16 831,39
9. KA 08 001 Seethaler Bernd 3758 16 794,04
10. KA 07 007 Groß Stefan 2850 11 603,08
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 2804 11 507,36
12. KA 05 009 Reusch Rudolf 2534 10 418,37
13. KA 12 002 Eck W. u. H. 2445 10 390,33
14. KA 04 007 Csapo Hans 1764 7 319,40

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 09 001 Mann Wilhelm 12 2853 790,98
2. KA 01 002 Streit Theo 10 2491 489,80
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 10 2445 495,48
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 10 2399 421,03
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 10 2310 473,49
6. KA 08 009 Hilbel Peter 10 2221 795,64
7. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 8 1991 397,57
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 7 1810 310,46
9. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 7 1810 276,68
10. KA 12 002 Eck W. u. H. 7 1721 331,81
11. KA 01 001 Rienecker Erwin 7 1586 355,12
12. KA 05 009 Reusch Rudolf 6 1629 288,08
13. KA 04 007 Csapo Hans 5 1132 213,34
14. KA 07 007 Groß Stefan 4 997 200,98

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 12 2853 985,95
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 12 2853 694,36
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 11 2672 692,02
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 11 2626 595,50
5. KA 08 009 Hilbel Peter 10 2399 498,91
6. KA 01 002 Streit Theo 10 2310 557,57
7. KA 09 001 Mann Wilhelm 9 2172 430,21
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 8 2037 417,46
9. KA 07 007 Groß Stefan 8 1991 389,81
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 8 1767 550,04
11. KA 04 007 Csapo Hans 3 859 197,84
12. KA 12 002 Eck W. u. H. 3 724 46,74
13. KA 05 009 Reusch Rudolf 3 681 208,22
14. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3 681 146,58

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 8 1724 365,20
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 7 1810 368,47
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 6 1583 370,85
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 6 1540 296,11
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 6 1494 244,86
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 6 1494 125,90
7. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 5 1267 258,52
8. KA 01 001 Rienecker Erwin 5 1132 241,22
9. KA 08 001 Seethaler Bernd 5 1089 203,17
10. KA 01 002 Streit Theo 4 905 181,77
11. KA 07 007 Groß Stefan 3 859 161,44
12. KA 04 007 Csapo Hans 1 316 33,33

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 10 0108 4 951 346,30
2. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 4 951 311,31
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0034 4 951 238,21
4. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0820 4 951 231,68
5. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 10 0141 4 951 206,47
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0615 4 951 188,04
7. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0758 4 951 158,80
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0425 4 951 104,00
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0232 3 770 185,25
10. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1189 3 770 137,11
11. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0418 3 770 121,01
12. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 3 724 244,63
13. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0031 3 724 242,81
14. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1132 3 724 206,23
15. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0775 3 724 196,56
16. KA 12 002 Eck W. u. H. 09016 12 0281 3 724 146,39
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1998 3 724 132,24
18. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0037 3 724 117,55
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0637 3 724 105,39
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0137 3 724 104,94

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0230W 4 951 355,76
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0161W 4 951 333,70
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0225W 4 951 332,88
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 4 951 301,26
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 4 951 297,31
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 10 0165W 4 951 273,31
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 4 951 267,40
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 4 951 265,50
9. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1038W 4 951 246,14
10. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0166W 4 951 219,85
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2124W 4 951 208,93
12. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 4 951 206,87
13. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0259W 4 951 119,79
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 03048 12 0472W 3 770 172,34
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1980W 3 770 138,47
16. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0053W 3 724 217,48
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0128W 3 724 211,33
18. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0116W 3 724 197,18
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0672W 3 724 185,56
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 06 0152W 3 724 182,55

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 13 0367 3 770 77,24
2. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0084 3 724 98,08
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0311 2 543 163,04
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0370 2 543 102,12
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 00637 13 0276 2 543 101,05
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2459 2 543 38,86
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0127 2 497 83,97
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1066 2 454 73,46
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2482 2 408 146,44
10. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1355 2 408 142,56
11. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0397 2 408 139,74
12. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1025 2 408 100,94
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0209 1 316 98,48
14. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0074 1 316 80,30
15. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1180 1 316 38,64
16. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1125 1 316 34,85
17. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1151 1 316 10,61
18. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2465 1 316 7,58
19. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0212 1 316 4,55
20. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0229 1 316 3,03

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0318W 3 724 214,00
2. KA 01 002 Streit Theo 03048 13 0023W 3 724 172,93
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0344W 3 724 110,84
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1326W 3 635 183,36
5. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1312W 3 635 120,53
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0227W 2 543 109,69
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2452W 2 543 59,56
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0317W 2 543 52,35
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0213W 2 454 85,37
10. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1322W 2 454 61,31
11. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0219W 2 454 22,51
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1328W 2 408 157,20
13. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2464W 2 408 91,72
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2467W 2 408 85,19
15. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0175W 2 408 78,08
16. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1160W 2 408 69,93
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 13 0647W 2 408 42,93
18. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 13 0374W 2 408 39,57
19. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0350W 1 316 96,97
20. KA 07 007 Groß Stefan 05838 13 0565W 1 316 93,94

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 3417 14 686,51
2. KA 01 002 Streit Theo 2966 13 833,94
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2460 10 625,25
4. KA 04 007 Csapo Hans 1003 5 233,03
5. KA 05 009 Reusch Rudolf 497 2 140,94

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 4755 20 1357,35
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4347 18 1016,23
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 4301 18 1203,19
4. KA 07 007 Groß Stefan 2850 11 603,08
5. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 2804 11 507,36
6. KA 12 002 Eck W. u. H. 2445 10 390,33

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 002 Streit Theo 12 903,04 2871
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 11 784,28 2641
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 11 662,56 2641
4. KA 08 009 Hilbel Peter 10 756,11 2239
5. KA 08 001 Seethaler Bernd 10 637,30 2325
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 9 448,76 2328
7. KA 04 007 Csapo Hans 6 231,25 1233
8. KA 05 009 Reusch Rudolf 4 233,00 957
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 255,24 543

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 08 009 Hilbel Peter 12 936,82 3104
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 12 903,04 3104
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 12 823,43 3104
4. KA 01 002 Streit Theo 12 754,16 3104
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 12 733,90 3104
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 11 707,05 2874
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 10 395,98 2558
8. KA 04 007 Csapo Hans 4 225,28 1006

Verbands-Jugend Kat1

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 12 1017,41 2871

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 001 Rienecker Erwin 14 675,21 3650
2. KA 01 002 Streit Theo 13 847,95 3248
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 12 706,97 3190
4. KA 08 009 Hilbel Peter 12 655,73 3104
5. KA 08 001 Seethaler Bernd 12 561,60 3190
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 11 595,29 2874
7. KA 05 009 Reusch Rudolf 3 193,03 776
8. KA 04 007 Csapo Hans 3 178,22 690

zurück zur Startseite