Zwischenauswertung Meisterschaften RV Maintal Stand: 22. Mai 2013

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft RV-Männchen-Meisterschaft
RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Flüge u. 1. Konkurse Jährige RV-Jährigen-Meisterschaft
RV-Beste Altmännchen RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen
RV-Beste jährige Weibchen FG-Meisterschaft FG Männchen-Meisterschaft
FG Weibchen-Meisterschaft FG Jährigen-Meisterschaft

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/13 05.05.2013 Greding 188 11 697 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0490
F03/13 11.05.2013 Höchstadt a.d. Aisch 119 11 530 Hofmann Josef 08663.09.0396
F04/13 18.05.2013 Regensburg 244 11 541 Hofmann Josef 08663.12.0872
3 551 33 1768

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 15 2755 1057,41
2. MT 08 002 Hofmann Josef 15 2755 1024,42
3. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 15 2755 977,07
4. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 15 2755 970,34
5. MT 02 001 Klug Josef 14 2636 815,35
6. MT 03 005 Ross Jürgen 13 2517 686,28
7. MT 07 001 Becker Leander 13 2517 637,47
8. MT 07 004 SG Kunze + Fay 13 2517 507,29
9. MT 03 001 Kullmann Udo 11 2279 615,68
10. MT 07 005 Schwind Horst 10 1591 525,71
11. MT 04 001 Eisert Julius 7 1415 363,76

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 15 2755 1022,42
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 15 2755 921,74
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 13 2517 831,93
4. MT 02 001 Klug Josef 13 2448 782,85
5. MT 03 005 Ross Jürgen 12 2260 558,62
6. MT 07 004 SG Kunze + Fay 12 2260 433,95
7. MT 03 001 Kullmann Udo 11 2210 632,88
8. MT 07 001 Becker Leander 11 2141 604,38
9. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 11 2029 725,77
10. MT 07 005 Schwind Horst 8 1409 453,74
11. MT 04 001 Eisert Julius 5 927 181,71

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 15 2755 863,89
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 15 2755 683,03
3. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 14 2567 874,01
4. MT 08 002 Hofmann Josef 12 2398 764,16
5. MT 07 001 Becker Leander 12 2329 456,42
6. MT 02 001 Klug Josef 11 2141 544,96
7. MT 07 004 SG Kunze + Fay 11 2085 485,84
8. MT 03 005 Ross Jürgen 10 1897 568,27
9. MT 07 005 Schwind Horst 8 1297 420,32
10. MT 04 001 Eisert Julius 7 1359 324,23
11. MT 03 001 Kullmann Udo 6 1352 241,38

RV-Flüge u. 1. Konkurse Jährige

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E02/13 05.05.2013 Greding 188 11 428 Ott Th.+ Heckmann S. 05145.12.0490
E03/13 11.05.2013 Höchstadt a.d. Aisch 119 11 275 Fick Hubert + Stefan 05422.12.0962
E04/13 18.05.2013 Regensburg 244 11 286 Hofmann Josef 08663.12.0872
3 551 33 989

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 07 001 Becker Leander 12 2204 719,08
2. MT 03 005 Ross Jürgen 12 2204 716,89
3. MT 02 001 Klug Josef 12 2204 627,99
4. MT 07 004 SG Kunze + Fay 10 1966 558,63
5. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 10 1966 540,47
6. MT 08 002 Hofmann Josef 9 1653 689,02
7. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 8 1521 418,70
8. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 8 1478 440,44
9. MT 07 005 Schwind Horst 8 1478 349,06
10. MT 04 001 Eisert Julius 6 1227 299,95
11. MT 03 001 Kullmann Udo 4 808 263,68

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1192 3 551 270,00
2. MT 02 001 Klug Josef 05080 11 0013 3 551 248,78
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0602 3 551 241,35
4. MT 03 001 Kullmann Udo 05145 11 0839 3 551 230,11
5. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 11 1076 3 551 223,43
6. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 09 0040 3 551 221,49
7. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 11 0663 3 551 201,99
8. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 09 0396 3 551 200,66
9. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 09 0079 3 551 199,02
10. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 08 0022 3 551 192,10
11. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05080 11 0344 3 551 166,24
12. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 10 0504 3 551 162,20
13. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 06 0008 3 551 148,60
14. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2131 3 551 147,35
15. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 08 0083 3 551 116,66
16. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 08 1007 3 551 116,51
17. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1112 3 551 103,25
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 07 0297 3 551 99,16
19. MT 02 001 Klug Josef 05080 09 0251 3 551 95,88
20. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 0063 3 551 91,95

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 08 0820W 3 551 248,71
2. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 09 0213W 3 551 230,59
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 11 1057W 3 551 227,23
4. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 06 0196W 3 551 209,32
5. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0043W 3 551 199,49
6. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 08 0823W 3 551 176,31
7. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2091W 3 551 171,99
8. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 10 0085W 3 551 165,91
9. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 10 0568W 3 551 164,20
10. MT 02 001 Klug Josef 05080 10 0310W 3 551 148,40
11. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1088W 3 551 146,02
12. MT 08 002 Hofmann Josef 05902 11 0189W 3 551 141,26
13. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 05079 11 1019W 3 551 136,98
14. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0605W 3 551 136,17
15. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 09 0341W 3 551 135,09
16. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 10 1242W 3 551 134,33
17. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 05079 08 0699W 3 551 127,40
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 11 2236W 3 551 103,29
19. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05146 11 0114W 3 551 100,29
20. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 08 0606W 3 551 66,72

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0872 3 551 272,59
2. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0020 3 551 255,70
3. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0280 3 551 228,94
4. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0536 3 551 189,75
5. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0290 3 551 172,24
6. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0461 3 551 166,94
7. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0005 3 551 155,49
8. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0009 3 551 153,26
9. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0501 3 551 143,83
10. MT 07 001 Becker Leander B 12 6309608 3 551 134,55
11. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0280 3 551 121,53
12. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0524 3 551 114,09
13. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0481 3 551 80,01
14. MT 07 001 Becker Leander B 12 6314105 3 551 62,52
15. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0529 2 432 178,70
16. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0424 2 432 170,29
17. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0440 2 432 162,65
18. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0490 2 432 162,50
19. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0511 2 432 122,75
20. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0365 2 432 116,36

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0496W 3 551 186,51
2. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0408W 3 551 175,88
3. MT 02 001 Klug Josef 06380 12 0747W 3 551 157,81
4. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0025W 3 551 152,44
5. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0261W 3 551 140,37
6. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0430W 3 551 129,51
7. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0403W 3 551 127,52
8. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0495W 3 551 123,81
9. MT 02 001 Klug Josef 06380 12 0750W 3 551 100,87
10. MT 02 001 Klug Josef 05080 12 0282W 3 551 92,32
11. MT 03 005 Ross Jürgen 05145 12 0024W 2 432 149,76
12. MT 07 004 SG Kunze + Fay 05054 12 0390W 2 432 148,50
13. MT 04 001 Eisert Julius 05208 12 0453W 2 432 114,62
14. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 12 0072W 2 432 112,42
15. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0411W 2 432 112,08
16. MT 08 002 Hofmann Josef 08663 12 0826W 2 432 84,24
17. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0455W 2 432 76,25
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 03335 12 0873W 2 432 75,42
19. MT 07 001 Becker Leander 05054 12 0527W 2 432 57,78
20. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 05145 12 0422W 2 432 48,78

FG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 15 2680 1107,79
2. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 15 2680 1103,29
3. SP 05 002 Scherf Christian 15 2680 1087,12
4. SP 06 005 Ruppert-Klusak 15 2680 1035,07
5. MT 08 002 Hofmann Josef 15 2680 1032,02
6. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 15 2680 969,36
7. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 15 2680 962,19
8. SP 05 005 Schnack Winfried 15 2680 859,17
9. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 15 2680 774,09
10. SP 05 003 Scherf Wendelin 15 2680 752,78
11. SP 12 005 Schmitt Michael 15 2680 752,27
12. SP 15 002 Gebr. Stenger 14 2567 831,67
13. SP 03 004 Roth Hans 14 2567 820,38
14. MT 02 001 Klug Josef 14 2567 807,39
15. MT 07 001 Becker Leander 14 2567 629,64
16. MT 03 005 Ross Jürgen 13 2454 676,48
17. SP 13 007 Stegmann + Franz 12 2341 731,21
18. MT 07 004 SG Kunze + Fay 12 2341 534,18
19. MT 03 001 Kullmann Udo 11 2157 663,40
20. SP 03 006 Krimm Jochen+Ignaz 10 1847 527,01

FG Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 08 002 Hofmann Josef 15 2680 1032,02
2. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 15 2680 924,44
3. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 14 2567 772,76
4. SP 05 003 Scherf Wendelin 14 2567 585,62
5. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 13 2454 881,47
6. SP 06 005 Ruppert-Klusak 13 2454 708,06
7. MT 02 001 Klug Josef 13 2383 762,37
8. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 12 2341 917,63
9. SP 15 002 Gebr. Stenger 12 2341 636,90
10. SP 05 005 Schnack Winfried 12 2341 430,12
11. SP 05 002 Scherf Christian 12 2270 591,17
12. MT 07 001 Becker Leander 12 2199 562,71
13. MT 03 005 Ross Jürgen 12 2144 584,90
14. SP 12 005 Schmitt Michael 11 2102 642,70
15. MT 03 001 Kullmann Udo 11 2086 649,49
16. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 11 1976 719,46
17. MT 07 004 SG Kunze + Fay 11 1905 509,87
18. SP 13 007 Stegmann + Franz 10 1973 441,16
19. SP 15 006 Dauster + Ternay 10 1792 328,19
20. SP 03 004 Roth Hans 9 1734 393,52

FG Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SP 05 002 Scherf Christian 15 2680 1064,72
2. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 15 2680 951,21
3. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 15 2680 890,41
4. SP 05 005 Schnack Winfried 15 2680 859,17
5. SP 03 004 Roth Hans 14 2567 820,38
6. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 14 2567 745,68
7. SP 12 005 Schmitt Michael 14 2567 706,12
8. SP 05 003 Scherf Wendelin 14 2567 659,23
9. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 14 2496 825,88
10. SP 06 005 Ruppert-Klusak 13 2454 898,95
11. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 13 2454 499,11
12. MT 08 002 Hofmann Josef 12 2341 774,42
13. SP 13 007 Stegmann + Franz 12 2341 731,21
14. MT 07 001 Becker Leander 12 2270 475,18
15. SP 15 002 Gebr. Stenger 12 2215 649,87
16. MT 07 004 SG Kunze + Fay 11 1976 564,15
17. MT 02 001 Klug Josef 11 1960 655,33
18. MT 03 005 Ross Jürgen 10 1847 551,85
19. SP 15 009 Staab Willi 8 1621 211,90
20. SP 03 006 Krimm Jochen+Ignaz 8 1550 328,88

FG Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MT 07 001 Becker Leander 14 2567 629,64
2. SP 05 002 Scherf Christian 12 2341 515,58
3. SP 05 003 Scherf Wendelin 12 2341 488,54
4. MT 03 005 Ross Jürgen 12 2270 577,12
5. SP 01 005 Aulbach B+Benj+Felix 12 2270 446,94
6. SP 13 007 Stegmann + Franz 11 2228 427,45
7. MT 07 004 SG Kunze + Fay 11 2031 526,47
8. SP 03 002 Krimm G - Roth M+J+T 11 1905 654,44
9. SP 05 005 Schnack Winfried 11 1905 564,32
10. MT 02 001 Klug Josef 11 1889 644,92
11. MT 08 002 Hofmann Josef 11 1779 723,43
12. MT 03 006 Ott Th.+ Heckmann S. 10 2115 540,09
13. SP 06 005 Ruppert-Klusak 10 1847 405,06
14. MT 01 004 Fick Hubert + Stefan 10 1540 655,99
15. SP 03 004 Roth Hans 9 1608 437,23
16. SP 15 002 Gebr. Stenger 8 1621 411,38
17. SP 15 006 Dauster + Ternay 7 1382 310,00
18. MT 08 001 Kunkel Petra+Florian 7 1272 480,90
19. SP 03 006 Krimm Jochen+Ignaz 7 1185 296,02
20. MT 07 005 Schwind Horst 7 1146 459,75

zurück zur Startseite