Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 11. Mai 2014

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise FG-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft
RV-Männchen-Meisterschaft RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft
RV-Beste Altmännchen RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen
RV-Beste jährige Weibchen Stadtmeisterschaft ES Karlstadt VG-Meisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Verbands-Jugend Kat1
Klinik-Cup

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Pirmasens 181 14 542 Malczyk Franz+Heinr. 09016.11.0253W
F03/14 10.05.2014 Völklingen 227 14 437 Groß Stefan 05838.09.0489W
2 408 28 979

FG-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Pirmasens 181 35 1339 Schäfer,Ernst 06706.12.0009W
F03/14 10.05.2014 Völklingen 230 35 1047 Groß Stefan 05838.09.0489W
2 411 70 2386

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2040 10 859,88
2. KA 08 009 Hilbel Peter 2040 10 841,84
3. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 2040 10 703,51
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 2040 10 648,29
5. KA 01 002 Streit Theo 2040 10 637,41
6. KA 09 001 Mann Wilhelm 2040 10 637,16
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 2040 10 547,22
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 2040 10 349,54
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1859 9 602,52
10. KA 07 007 Groß Stefan 1497 7 360,40
11. KA 12 002 Eck W. u. H. 1497 7 293,06
12. KA 04 007 Csapo Hans 1451 7 385,47
13. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1316 6 346,98
14. KA 05 009 Reusch Rudolf 1316 6 336,97

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 6 1224 502,69
2. KA 09 001 Mann Wilhelm 6 1224 431,43
3. KA 01 002 Streit Theo 6 1224 397,99
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 6 1224 396,03
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 6 1224 394,92
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 6 1224 266,22
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 6 1224 257,57
8. KA 12 002 Eck W. u. H. 5 1043 179,37
9. KA 01 001 Rienecker Erwin 5 1043 167,89
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 4 862 212,73
11. KA 05 009 Reusch Rudolf 4 862 174,64
12. KA 04 007 Csapo Hans 4 816 149,70
13. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 589 137,89
14. KA 07 007 Groß Stefan 2 454 98,63

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 6 1224 536,86
2. KA 08 009 Hilbel Peter 6 1224 480,46
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 6 1224 450,14
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 6 1224 442,00
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 6 1224 402,53
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 6 1224 399,15
7. KA 07 007 Groß Stefan 5 1043 261,77
8. KA 01 002 Streit Theo 5 1043 257,91
9. KA 09 001 Mann Wilhelm 5 1043 249,57
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 4 816 177,16
11. KA 05 009 Reusch Rudolf 3 681 208,22
12. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3 681 146,58
13. KA 04 007 Csapo Hans 3 635 235,77
14. KA 12 002 Eck W. u. H. 2 408 14,16

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 6 1224 356,92
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 6 1224 323,35
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 5 1043 249,89
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 4 862 140,67
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 4 816 199,37
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3 681 203,43
7. KA 09 001 Mann Wilhelm 3 681 142,47
8. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3 589 128,21
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 589 92,59
10. KA 01 002 Streit Theo 2 362 100,55
11. KA 07 007 Groß Stefan 1 181 53,59

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 10 0108 2 408 192,43
2. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2637 2 408 183,30
3. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6317386 2 408 173,53
4. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0809 2 408 170,10
5. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 2 408 162,24
6. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1132 2 408 160,78
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0696 2 408 153,39
8. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 2 408 145,86
9. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 12 0775 2 408 131,41
10. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 10 0141 2 408 127,53
11. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0820 2 408 121,53
12. KA 04 007 Csapo Hans 03048 10 0746 2 408 120,89
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0881 2 408 114,47
14. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0034 2 408 111,47
15. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1156 2 408 106,36
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0252 2 408 101,80
17. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0615 2 408 95,09
18. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 11 0324 2 408 92,87
19. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 11 1998 2 408 91,33
20. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0037 2 408 87,25

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0225W 2 408 192,05
2. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 2 408 181,95
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0230W 2 408 179,85
4. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 2 408 164,96
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 10 0800W 2 408 160,89
6. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 10 0165W 2 408 160,12
7. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0672W 2 408 157,53
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0161W 2 408 154,23
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 12 0677W 2 408 151,06
10. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0275W 2 408 148,53
11. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0299W 2 408 141,49
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0797W 2 408 141,31
13. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0795W 2 408 139,38
14. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0116W 2 408 138,85
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0216W 2 408 132,86
16. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 2 408 128,61
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0128W 2 408 125,72
18. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 09 2124W 2 408 122,41
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0379W 2 408 121,29
20. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1038W 2 408 116,97

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2482 2 408 146,44
2. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1025 2 408 100,94
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 00637 13 0276 1 227 97,26
4. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0311 1 227 84,25
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0181 1 227 64,38
6. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0319 1 227 50,00
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0369 1 227 40,41
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0356 1 227 33,56
9. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0371 1 227 13,01
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1066 1 227 10,96
11. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 13 0367 1 227 10,27
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1355 1 181 90,06
13. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0138 1 181 56,91
14. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1199 1 181 51,93
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0397 1 181 46,41
16. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 13 0649 1 181 44,20
17. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0301 1 181 44,20
18. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0238 1 181 34,25
19. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0127 1 181 30,94
20. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0097 1 181 28,18

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1328W 2 408 157,20
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0318W 2 408 154,91
3. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1312W 2 408 106,36
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1326W 2 408 93,36
5. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2464W 2 408 91,72
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2467W 2 408 85,19
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0175W 2 408 78,08
8. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 13 0647W 2 408 42,93
9. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0079W 1 227 80,14
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0213W 1 227 63,70
11. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0394W 1 227 52,05
12. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0313W 1 227 51,37
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0266W 1 227 42,47
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1069W 1 227 28,77
15. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0219W 1 227 19,18
16. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0261W 1 227 17,81
17. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0346W 1 227 8,22
18. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1322W 1 227 5,48
19. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2452W 1 227 2,74
20. KA 01 002 Streit Theo 03048 13 0023W 1 181 91,71

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 1414 7 458,70
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 1282 6 333,79
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 1233 6 302,97
4. KA 04 007 Csapo Hans 1003 5 233,03
5. KA 05 009 Reusch Rudolf 181 1 74,27

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 2040 10 859,88
2. KA 09 001 Mann Wilhelm 2040 10 637,16
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 1859 9 602,52
4. KA 07 007 Groß Stefan 1497 7 360,40
5. KA 12 002 Eck W. u. H. 1497 7 293,06
6. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 1316 6 346,98

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 002 Streit Theo 6 474,26 1233
2. KA 08 009 Hilbel Peter 6 452,32 1233
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 6 423,07 1233
4. KA 04 007 Csapo Hans 6 231,25 1233
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 5 314,30 1003
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 5 288,89 1003
7. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 255,24 543
8. KA 05 009 Reusch Rudolf 3 189,06 641
9. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3 179,45 690

Meisterschaft "Die Brieftaube"

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 08 009 Hilbel Peter 4 367,81 920
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 4 334,25 920
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 4 269,18 920
4. KA 01 002 Streit Theo 4 252,05 920
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 4 240,41 920
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 4 233,56 920
7. KA 08 001 Seethaler Bernd 3 182,19 690
8. KA 04 007 Csapo Hans 3 161,64 690

Verbands-Jugend Kat1

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 6 527,81 1233

Klinik-Cup

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 002 Streit Theo 5 331,23 1150
2. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 5 224,35 1150
3. KA 08 009 Hilbel Peter 4 296,56 920
4. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3 192,84 690
5. KA 04 007 Csapo Hans 3 178,22 690
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 114,61 690
7. KA 05 009 Reusch Rudolf 2 126,36 460
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 2 89,39 460

zurück zur Startseite