Zwischenauswertung Meisterschaften RV Karlstadt u. Umgebg Stand: 05. Mai 2014

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise FG-Flüge u. 1. Konkurse Altreise RV-Meisterschaft
RV-Männchen-Meisterschaft RV-Weibchen-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft
RV-Beste Altmännchen RV-Beste Altweibchen RV-Beste jährige Männchen
RV-Beste jährige Weibchen Stadtmeisterschaft ES Karlstadt VG-Meisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft Verbands-Jugend Kat1

RV-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Pirmasens 181 14 542 Malczyk Franz+Heinr. 09016.11.0253W
1 181 14 542

FG-Flüge u. 1. Konkurse Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Pirmasens 181 35 1339 Schäfer,Ernst 06706.12.0009W
1 181 35 1339

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 905 5 483,43
2. KA 01 002 Streit Theo 905 5 466,30
3. KA 08 009 Hilbel Peter 905 5 439,24
4. KA 09 001 Mann Wilhelm 905 5 438,69
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 905 5 409,38
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 905 5 404,42
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 905 5 403,87
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 905 5 375,14
9. KA 08 001 Seethaler Bernd 905 5 354,70
10. KA 07 007 Groß Stefan 905 5 209,94
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 905 5 165,74
12. KA 04 007 Csapo Hans 724 4 137,57
13. KA 05 009 Reusch Rudolf 724 4 123,20
14. KA 12 002 Eck W. u. H. 724 4 40,34

RV-Männchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 09 001 Mann Wilhelm 3 543 283,99
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3 543 264,64
3. KA 08 009 Hilbel Peter 3 543 254,15
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 543 251,93
5. KA 01 002 Streit Theo 3 543 246,96
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3 543 222,66
7. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 543 156,35
8. KA 08 001 Seethaler Bernd 3 543 155,25
9. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 543 145,86
10. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3 543 114,92
11. KA 05 009 Reusch Rudolf 3 543 104,97
12. KA 12 002 Eck W. u. H. 3 543 33,71
13. KA 04 007 Csapo Hans 2 362 64,09

RV-Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 3 543 298,90
2. KA 01 002 Streit Theo 3 543 278,46
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 543 272,38
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 543 267,95
5. KA 08 009 Hilbel Peter 3 543 265,20
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 3 543 237,02
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 543 223,76
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3 543 217,12
9. KA 09 001 Mann Wilhelm 3 543 179,56
10. KA 07 007 Groß Stefan 3 543 171,27
11. KA 04 007 Csapo Hans 2 362 73,48
12. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 2 362 50,82
13. KA 05 009 Reusch Rudolf 1 181 18,23
14. KA 12 002 Eck W. u. H. 1 181 6,63

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 3 543 256,91
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 3 543 217,68
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 543 187,30
4. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 543 161,89
5. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 3 543 57,46
6. KA 08 001 Seethaler Bernd 3 543 47,51
7. KA 01 002 Streit Theo 2 362 100,55
8. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 2 362 82,32
9. KA 07 007 Groß Stefan 1 181 53,59
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 1 181 34,25
11. KA 09 001 Mann Wilhelm 1 181 7,73

RV-Beste Altmännchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0809 1 181 96,13
2. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0034 1 181 95,03
3. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 10 0108 1 181 94,48
4. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 12 0031 1 181 94,48
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0306 1 181 91,16
6. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 12 0365 1 181 89,50
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 08 0412 1 181 88,95
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0206 1 181 88,40
9. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0217 1 181 87,29
10. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0222 1 181 85,64
11. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0286 1 181 85,08
12. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 10 2637 1 181 83,98
13. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 10 0141 1 181 82,32
14. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0878 1 181 80,11
15. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6317386 1 181 79,01
16. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 09 1132 1 181 77,90
17. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0420 1 181 77,35
18. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0881 1 181 76,80
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1156 1 181 73,48
20. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 11 1006 1 181 71,27

RV-Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0155W 1 181 100,00
2. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0253W 1 181 100,00
3. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0225W 1 181 98,90
4. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 11 0299W 1 181 98,34
5. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 10 0165W 1 181 97,79
6. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 12 0216W 1 181 97,24
7. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 12 0128W 1 181 95,58
8. KA 01 002 Streit Theo 03048 11 1157W 1 181 93,37
9. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0426W 1 181 92,82
10. KA 01 002 Streit Theo 03048 12 0417W 1 181 92,27
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 12 0900W 1 181 87,85
12. KA 08 009 Hilbel Peter B 11 6110380W 1 181 86,74
13. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 07 0768W 1 181 86,19
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 11 0070W 1 181 84,53
15. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 12 0672W 1 181 82,87
16. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0244W 1 181 81,77
17. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 11 0230W 1 181 81,22
18. KA 01 002 Streit Theo 03048 10 0849W 1 181 80,66
19. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 10 2524W 1 181 79,56
20. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 11 0166W 1 181 78,45

RV-Beste jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1355 1 181 90,06
2. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2482 1 181 83,43
3. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0138 1 181 56,91
4. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1199 1 181 51,93
5. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0397 1 181 46,41
6. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 13 0649 1 181 44,20
7. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0301 1 181 44,20
8. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 09016 13 0238 1 181 34,25
9. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0127 1 181 30,94
10. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1025 1 181 30,39
11. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0097 1 181 28,18
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1133 1 181 22,10
13. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0084 1 181 19,89
14. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1001 1 181 16,57
15. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0372 1 181 12,71
16. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 09016 13 0087 1 181 9,39
17. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1183 1 181 7,18
18. KA 08 001 Seethaler Bernd 05899 13 1070 1 181 0,55

RV-Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 04037 13 0318W 1 181 96,69
2. KA 01 002 Streit Theo 03048 13 0023W 1 181 91,71
3. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1312W 1 181 90,61
4. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1326W 1 181 76,24
5. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1328W 1 181 75,69
6. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1137W 1 181 69,61
7. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0175W 1 181 65,75
8. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2467W 1 181 64,64
9. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 13 0369W 1 181 55,25
10. KA 07 007 Groß Stefan 05838 13 0586W 1 181 53,59
11. KA 08 009 Hilbel Peter 05899 13 1353W 1 181 48,62
12. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1112W 1 181 45,30
13. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 04455 13 2464W 1 181 43,09
14. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 05102 13 0647W 1 181 40,88
15. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0107W 1 181 39,23
16. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 05995 13 0374W 1 181 27,07
17. KA 08 002 Karl R.+ Sitzmann H. 05899 13 1160W 1 181 13,26
18. KA 01 001 Rienecker Erwin 03048 13 0122W 1 181 9,94
19. KA 01 002 Streit Theo 03048 13 0179W 1 181 8,84
20. KA 09 001 Mann Wilhelm 05995 13 0344W 1 181 7,73

Stadtmeisterschaft ES Karlstadt

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 01 002 Streit Theo 724 4 286,21
2. KA 01 001 Rienecker Erwin 543 3 188,36
3. KA 04 007 Csapo Hans 543 3 63,98
4. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 362 2 154,14
5. KA 05 009 Reusch Rudolf 181 1 74,27

VG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name km Preise As-Punkte
1. KA 12 004 Malczyk Franz+Heinr. 905 5 483,43
2. KA 09 001 Mann Wilhelm 905 5 438,69
3. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 905 5 409,38
4. KA 07 007 Groß Stefan 905 5 209,94
5. KA 12 003 Heinbuch W. u. M. 905 5 165,74
6. KA 12 002 Eck W. u. H. 724 4 40,34

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 01 002 Streit Theo 3 270,16 543
2. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 255,24 543
3. KA 03 006 Gerhard A+Ramming G 3 240,88 543
4. KA 08 001 Seethaler Bernd 3 214,92 543
5. KA 01 001 Rienecker Erwin 3 206,08 543
6. KA 08 009 Hilbel Peter 3 181,77 543
7. KA 04 007 Csapo Hans 3 69,61 543
8. KA 05 009 Reusch Rudolf 1 68,51 181

Verbands-Jugend Kat1

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KA 09 003 Hofmann Günter+Math. 3 280,53 543

zurück zur Startseite